Skip to content
8 min read

Minst 5 grunner til å jobbe med digitalt arbeidsgrunnlag i byggeprosjekter!

Digitalt arbeidsgrunnlag tilgjengeliggjør arbeidsgrunnlaget for utføring av arbeid i på byggeplass direkte på mobilen for håndverkere og de som skal utføre arbeidet. Her er minst 5 grunner for å jobbe digitalt med arbeidsgrunnlaget. 

Riktig implementering av digitale løsninger i byggeprosjekter kan blant annet redusere klimagassutslipp og optimalisere ressursbruk, og bidra til smartere og mer miljøvennlige bygg.
 

Få tilgang til webinar om digitalt arbeidsgrunnlag her!


Minst 5 grunner:    

Her er fem grunner til å jobbe med digitalt arbeidsgrunnlag i byggeprosjekter: 

#1 Redusere materialbruk og CO2

Digitalt arbeidsgrunnlag hjelper deg å bygge riktig første gang, og reduserer dermed materialbruk og CO2-utslipp. I et større byggeprosjekt med innervegger nylig så vi at en av de viktigste faktorene for god implementering er at landmåler setter ut plassering på alle vegger med millimeters nøyaktighet og informasjonen om hva som skal bygges er entydig og enkel å forstå. Her klarte vi sammen med oppdragsgiver å spare miljøet for 150 tonn CO2. Bygging av vegger høres kanskje ut som en liten jobb, men det viser seg at besparelsene blir enorme. 

#2 Redusere tid og ressurser

Digitalisering muliggjør mer effektive metoder for å minimere tidsforbruket og optimalisere ressursutnyttelsen. Det blir mer effektivt å utføre arbeid når eksempelvis materialene for å bygge et rom, plassering av hva som skal bygges, og informasjonen om hva som skal bygges er lett og intuitivt tilgjengelig på telefonen. I et av våre prosjekter ble det også laget mengdelister til hvert rom som skulle bygges. Det ble så organisert en logistikk der hvert rom fikk sin pall med alle materialer (stender, plater, skruer, fuge++) for å bygge vegger. Muliggjort gjennom å ha et digitalt arbeidsgrunnlag.   

#3 Redusere behov for administrasjon

Digitalisering av arbeidsgrunnlaget bidrar til enklere og mer strømlinjeformet informasjonsflyt og koordinering. Erfaring fra de som har benyttet digitalt arbeidsgrunnlag tilsier at de har mindre behov for prosjektadministrasjon. De med mindre erfaring kan også utføre mer avanserte oppgaver tidligere da informasjonen om hva som skal bygges er godt tilgjengelig og forståelig.

#4 Redusere rework

Gjennom å lettere identifisere og eliminere unødvendige ombygginger og feil kan rework reduseres betraktelig. Når alt fra plassering, material og informasjon er tilgjengelig og på plass til riktig tidspunkt, er sjansen stor for at det som skal bygges blir bygget riktig første gang. Noe som også reduserer ressurssløsing og miljøbelastningen i prosjektet. I et prosjekt med rundt 100 000 kvadratmeter innervegger nylig klarte vi å redusere behovet for re-work med 80 prosent ved hjelp av digitalt arbeidsgrunnlag.

#5 Forbedre kvaliteten

Gjennom digitalisering kan kvalitetsstandarden i byggeprosjektet heves. Alt av informasjon om hva som skal bygges er tilgjengelig for den som skal utføre jobben, og vi kan samtidig integrere sjekklister for utførelse i samme system. Slik blir arbeidsflyten for å fylle listene ut og sjekke at veggen er bygg riktig, mye enklere. Dette fører til forbedret kvalitet samtidig som at miljøpåvirkningen reduseres, og logistikkhåndteringen optimaliseres. 

 

Få tilgang til webinar om digitalt arbeidsgrunnlag her!

 

Veni bygger for fremtiden.

I Veni ønsker vi å revolusjonere bygg og eiendom for å sikre en bærekraftig fremtid. Dette gjør vi ved å kombinere fagkunnskap og teknologi for å skape kundeverdi.

Dette er en av våre mange løsninger for en mer bærekraftig framtid. Kanskje du har et nytt prosjekt du vil diskutere med oss? 

Les også: Robotisert Prosess Automasjon (RPA) - Din digitale kollega

 

Få tilgang til webinar om digitalt arbeidsgrunnlag her!