Skip to content
Johnny Rimestad Sætre presenterer RPA rettet mot bygg- og anleggsbransjen.
11 min read

Robotisert prosess automasjon (RPA) – Din digitale kollega

Til tross for den digitale utviklingen og etablerte bransjeverktøy, har det vært en stagnering av noen typer arbeidsflyt i bygg- og anleggsprosjekter. Viktige, men manuelle og repetitive oppgaver som kunne ha blitt automatisert består, kanskje av noe så enkelt som gammel vane.

Veni har derfor introdusert en tjeneste for Robotisert Prosess Automasjon (RPA), spøkefullt døpt Siri Robertsen. Siri er nå vår nye digitale kollega. Dette har frigjort både tid og ressurser internt. Etter å ha sett fordelene av denne implementeringen, ser vi potensialet av at også andre kan benytte seg av en digital kollega.

Med fagkunnskapen vi innehar, både innenfor bygg- og anlegg, samt de underliggende digitale verktøy og teknologier som finnes, opplever vi et enormt potensial for automatisering. Vi ønsker nå å dele denne automatiseringen av fagkunnskap med resten av industrien, med håp om en varig endring i tilnærmingen til arbeidsflyt.

 

Komplekst samspill av digital produksjon

Til tross for størrelse på prosjekter og utviklingen av digitale verktøy som brukes i prosjektering- og utførelsesfasen i byggeprosjekter, kan man i dagens industri se eldre vaner som ligger igjen. Passer og linjal er kanskje byttet ut med moderne CAD verktøy, men manuell flytting og samling av 3D-modeller, regneark og pdf-filers siste revisjoner består.

Ukentlig konsolidering, for å holde styr på fremgang og siste oppdateringer, er en del av arbeidet som har blitt mer automatisert i mange andre industrier. Ikke nødvendigvis i bygg- og anleggsbransjen.

Er det på tide å tenke litt nytt og la våre ansatte bruke arbeidstiden bedre? 

 

Få tilgang til vårt webinar om RPA her!

 

Et byggeprosjekt har alt mellom 7 og 30 ingeniører og arkitekter som sitter med design og planlegging av bygg. De lager 3D filer som skal deles jevnlig. Større prosjekter har gjerne over 75 filer som produseres og konsolideres ukentlig. Å holde styr på hva som er siste versjon, for hva og for hvilken avdeling, er kritisk for å se prosjektet i havn.

 

Altfor mye tid blir brukt internt på:

 • Laste opp/ned filer av siste versjon.
 • Rapportere endringer.
 • Varsle oppdateringer til resten av teamet.
 • Slå sammen modeller for de forskjellige elementene av et bygg:
  • Arkitektur
  • Konstruksjon
  • Elektrisk
  • Vann og avløp
  • Ventilasjon
  • Og mye mer..
    

Forskjellige fagfelt har alle sine verktøy for å utføre sine oppgaver. Noen foretrekker Mac, andre PC. Noen lærte seg Autodesk, mens andre bruker Graphisoft eller Trimble sine designverktøy. Friheten knyttet til valg av verktøy er viktig for å opprettholde god arbeidsflyt og moral, men forskjellige programmer og plattformer spiller ikke alltid like godt på lag. Allikevel skal de forskjellige puslespillbitene av et bygg jevnlig settes sammen for å forsikre at alt passer og er koordinert.  

Derfor må siste revisjon, ofte ukentlig, eksporteres til et felles utvekslingsformat for BIM (Bygnings Informasjons Modell). Dette lastes opp i skyen og navngis. Kolleger og ansatte i prosjektet må så varsles om at siste versjon er klar. Ved neste økt går det motsatt vei. Siste versjon av modellene skal lastes ned og kanskje konverteres til et annet arbeidsformat. Etterfulgt av varsling om at videre bearbeidelse er i gang til de involverte i prosjektet. Konvertering kan ta alt fra 10-min til 3 timer, hvor kompetanse rett og slett må sitte og vente.

Les også: Hvordan håndtere en hybrid arbeidsplass

 

Mange bekker små

Man kan kalle dette en del av arbeidsflyten, men de fleste av oss vet hvordan mange bekker små fort kan møtes til feil tid, skape oversvømmelse og forsinkelser. Det er viktige oppgaver som holder et prosjekt på skinner. De med sterk fagkunnskap vet best hvor ting er og hva som må gjøres, men mye av dette arbeidet faller på overtid for å være klart til mandagens planleggingsmøte. Går det da an å effektivisere noen av disse i dag manuelle og repetitive oppgavene i prosjekter? For å sikre effektivitet og på samme tid solid rapportering og gode sammendrag av progresjon og status i prosjekter?

 

Robotisert Prosess Automasjon (RPA)

Robotisert Prosess Automasjon (RPA) er noe som har blitt brukt lenge. Det er mer vanlig innen regnskap og finans, med klare, repetitive og forhåndsdefinerte oppgaver. Dette er ikke kunstig intelligens, hvor opplæring skjer avskjermet virkeligheten og basert på sannsynlighet. RPA er godt egnet for definerte handlinger, som krever forutsigbarhet, og fagkunnskap for utredning.

Solid fagkunnskap og erfaring er hva som har definert disse oppgavene og flyten av dem. Det er også det som står for opplæring av RPA. Dette er kanskje grunnen til at det er et verktøy som ikke er mer utbredt, da det som regel krever at de som har mest å gjøre i prosjektene må stå for utviklingen. Hvis det allerede er klare og veletablerte rutiner for noe, kan det være vanskelig å finne tid og vilje for å tenke på optimalisering.

 

Få tilgang til vårt webinar om RPA her!

 

Vår digitale kollega

Siri Robertsen (eller Robotsen) er en robot, med et etternavn for å passe inn i Veni sin interne infrastruktur. Siri har egen datamaskin, egen e-post, egne kontoer i meldingstjenester og skyløsninger, som alle andre. Software-lisenser til alle 3D-programmer og digitale industriverktøy er på plass, og av sikkerhetsmessige årsaker har Siri også sitt eget «kontor», dog uten vindu.

Les også: 4 ting dine ansatte må tenke på for å øke sikkerheten

 

Siri Robertsen drar aldri hjem, er aldri syk og jobber 24 timer i døgnet. Robertsen er ikke så flink til ingeniørkunst og design av konstruksjon, men lærte fort alle de små tingene som holder design og planleggingsprosessen på skinner, uansett plattform eller datasystem. Man kan kalle Siri en paragrafrytter som er veldig glad i regler. Faktisk er det lite som skjer uten de rette reglene, men de blir alltid fulgt til punkt og prikke.

 

Siri Robertsens hovedoppgaver:

 • Søke etter oppdaterte filer.
 • Endre filnavn.
 • Oppdatere sammenflettede filer.
 • Kjøre Scripts, regler og oppdatere mengdeuttak.
 • Eksportere/konvertere mellom utvekslingsformat og arbeidsformat av filer.
 • Laste opp og ned.
 • Varsling av endringer.
 • Generere sammendrag og progresjonsrapporter.
 • Med mer..

 

De siste 9 månedene har Siri frigjort hundrevis av timer for våre ansatte, ved å ta seg av de overnevnte oppgavene. Som en vanlig ansatt klarer ikke Siri å gjøre mer enn en ting om gangen. Vi begynner nå å se en kø av oppgaver som delegeres. Derfor er det nå snakk om å «ansette» en digital kollega til, uten å være redd for opplæringstid. Et bibliotek av rutiner og oppgaver er allerede bygget og fylles stadig ut.

Vi ser nå på outsourcing av vår nye stjerneansatt. De samme regler, rutiner og oppgaver som gjelder hos Veni, vil ikke nødvendigvis være identiske hos andre aktører. Hyppighet, type og mengde oppgaver varierer mellom organisasjoner og prosjekter, men alle er innenfor samme kjente industri.

Veni har et bredt kunnskapsgrunnlag innen både bygg- og konstruksjonsbransjen, og innen de fleste digitale verktøy som brukes i planlegging, utforming og utførelse av bygg. Med det er vi godt utrustet for å levere en RPA-tjeneste for nettopp dette markedet. Vi har etablert biblioteker av en rekke oppgaver, som kan brukes som kunnskapsgrunnlag for videre RPA-opplæring.

En workshop med ingeniørteamet vårt er alt som trengs for å redegjøre for den enkeltes behov. Dette blir så grunnlaget for Siri Robertsens programmering.

 

Få tilgang til vårt webinar om RPA her!