Skip to content
lnett-outstanding
8 min read

Lnett i Jærveien har fått den høyeste miljøsertifiseringen

I forrige uke ble nybygget til Lnett i Jærveien 35 i Sandnes klassifisert som BREEAM-NOR Outstanding.

Dette er det høyeste klassifiseringsnivået og det syvende bygget i Norge som når nivået Outstanding, og det andre i Rogaland. Det første er Finansparken i Bjergsted i Stavanger. I begge prosjektene har Veni sine bærekraftsrådgivere hatt sentrale roller og levert gode løsninger og gode råd; BREEAM AP og revisor, energirådgivning, klimagassregnskap mm.

Lnett satte selv krav til klassifiseringen Excellent, men sammen med entreprenøren Backe, så vi muligheten til å nå Outstanding underveis i byggingen, og nå har bygget fått overrakt sitt sertifikat fra BREEAM-revisor Hege Aasbø i Veni.

Jærveien 35 er bygget i massivtre og arealet er 8.673 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, fire av dem over bakkenivå.

Lnett overtok bygget senhøstes 2021, sier selskapets oppgave er å sørge for et strømnett som gjør at samfunnet lykkes med elektrifisering og det grønne skiftet.

– Vi gjør en jobb som bidrar til at andre lykkes med bærekraft, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen. - Samtidig ønsker vi også selv å gå foran hvis vi kan. Derfor er det spesielt gledelig med et nytt bærekraftig bygg, sier Tamburstuen.

For alle som har bidradd i byggeprosessen har BREEAM-sertifisering vært viktig.

– Først og fremst fordi det er bra for miljøet, men vi legger heller ikke skjul på at det også gir en høyere markedsverdi å bli sertifisert i henhold til en anerkjent standard. Og i mange tilfeller, som i dette, er det noe kunden krever, enten de skal kjøpe eller leie i bygget, sier prosjektleder Andreas Poulsson hos byggherre Base Property.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) var også til stede på markeringen.

– Det er utrolig kjekt å se hva dere har fått til her på den gamle rådhustomten. Sandnes kan være stolte over at vi har utbyggere og bedrifter som setter miljø og bærekraft så høyt. Fra før er vi Norges mest attraktive by og nå har vi jammen meg også et bygg som er «outstanding», sa Wirak i sin hilsen til byggherre, huseier og entreprenører.

_______________________________________________________________________________________

Fakta

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ble lansert i 1990. Siden har over 550.000 bygg blitt sertifisert etter metoden. Metoden brukes nå i mer enn 70 land over hele verden.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsbransjen. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele prosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrering av bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR-sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning.