Skip to content
Lifeatwork 1. Foto Håvar Goa2
6 min read

Herfo kjøper seg inn i Lifeatwork

Det privateide investeringsselskapet Herfo, kjøper seg inn med 20 prosent eierandel og vil med dette sammen med Veni, Smedvig Eiendom og ansatt-aksjonærer bidra til en styrket satsning på den digitale plattformen Life@Work ut i markedet.

- Vi ser det som meget spennende at solide investorer, som også ser behovet i egne eiendomsporteføljer, satser på Proptech og med dette bidrar til vekst for Life@Work plattformen i markedet, sier styreleder i Lifeatwork og CEO i Veni, Petter Alfsen.

- Vår satsning på Lifeatwork er i tråd med Herfo sin strategi om å investere i innovative teknologiselskaper som skaper fremtidens arbeidsplasser. Vi gleder oss til å satse videre sammen med selskapet og våre medinvestorer. Videre ser vi frem til å ta i bruk løsningen i våre egne bygg og for våre leietakere, sier administrerende direktør i Herfo, Ådne Grødem.

Økt etterspørsel og behov
Opprinnelig var Lifeatwork en del av Smedvig-eide Veni, men operer nå som eget selskap for å styrke sin nasjonale, og etter hvert internasjonale satsning på den digitale plattformen som samler alle tjenester i et bygg. Løsningen er uavhengig uten kommersielle bånd til andre løsninger, og gårdeier kan derfor fritt velge andre leverandører i bygget.

- Vi opplever økt behov for digitale tjenester i bygg, både for driftsoptimalisering og bedre ressursutnyttelse, men ikke minst også for bedre samhandling og trivsel blant brukerne av bygg. Vi ønsker å levere optimalisert kundeverdi til gårdeier. Ved bruk av vår plattform kan gårdeiere bli enda mer attraktive og konkurransedyktige for sine leietakere, med muligheter for å tilpasse tjenester og følge leietakere opp på en mye bedre måte enn gjennom bruk av mer tradisjonelle løsninger, sier CEO i Lifeatwork, Atle Olsen.

På kundesiden har Lifeatwork allerede samarbeid med Sparebank 1 Forsikring, 2020park, Frydenbø, Smedvig, Innovasjonspark Stavanger, VIA-bygget i Vika, Clemens, med flere.

Lifeatwork 5. Foto Håvar Goa.

Fra venstre: Atle Olsen (CEO Lifeatwork), Petter Alfsen (styreleder Lifeatwork & CEO Veni), Sjur Christian Monsen (CMO/Markedsdirektør Smedvig Eiendom), Susanne Wærholm Bærheim (kommunikasjonsdirektør Veni), Frode Gyland (eiendomsdirektør Herfo), Ådne Grødem (administrerende direktør Herfo). Foto: Håvar Goa

Lifeatwork 4. Foto Håvar Goa.

Fra venstre: Frode Gyland (eiendomsdirektør Herfo), Sjur Christian Monsen (CMO/Markedsdirektør Smedvig Eiendom), Atle Olsen (CEO Lifeatwork), Ådne Grødem (administrerende direktør Herfo). Foto: Håvar Goa.

Om Lifeatwork
Lifeatwork er et Proptech selskap som leverer en digital plattform som knytter brukerne av et bygg sammen med drift og forvaltning, gårdeier og eksterne tjenester. Brukerne av bygget behøver dermed ikke å forholde seg til en rekke forskjellige portaler og applikasjoner, men finner alle tjenester samlet en plass med et enhetlig grensesnitt. Arbeidsdagen blir enklere, triveligere og mer smidig i en og samme app. Selskapet er i sterk vekst, og har per i dag syv faste ansatte og åtte innleide med kontorer i Oslo og Stavanger. Mer info: www.lifeatwork.as

Om Herfo
Herfo er et privateid selskap i Stavanger som investerer i innovative teknologiselskaper, samt næringseiendom og børspapirer. Herfo sin visjon er å være nytenkende og skape verdier for fremtiden. For mer informasjon: www.herfo.no

Smedvig Eiendom er en av Norges mest innovative eiendomsutviklere. Selskapet eier og forvalter ca. 177.000 kvm næringseiendom i Stavanger, Hamar, Lillehammer og UK. Smedvig Eiendom har en utviklingsportefølje på ca. 477.000 kvm og har en visjon om å “Bygge for Fremtiden”. For mer informasjon: www.smedvig.com

Veni AS er et teknologi- og innovasjonsselskap med rundt 110 ansatte som ble etablert sammen med Smedvig i 2018. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og har en visjon om å bygge for fremtiden og skape kundeverdi gjennom kombinasjon av fagkunnskap og teknologi. Selskapet jobber etter verdiene: Vi bryr oss, vi lærer, vi viser vei. Mer informasjon: www.veni.no

For ytterligere informasjon, kontakt:

Atle Olsen, CEO Lifeatwork AS, Tel.: 458 64 131

Petter Alfsen, Styreleder Lifeatwork & CEO Veni AS. Tel.: 920 54 376

Sjur Christian Monsen, CMO/Markedsdirektør, Smedvig Eiendom AS. Tel.: 90625177

Ådne Grødem, Administrerende Direktør, Herfo AS. Tel.: 907 53 999