Skip to content
1662006517145
5 min read

Teknologi versus involvering – Er dette motsetninger i fremdriftsstyring?

Det er skrevet mye om hva som er galt i byggebransjen. En bransje med høyt volum, høy risiko og lave marginer. Prosjektene er ofte preget av kaos og lite forutsigbarhet på både tid, kostnader og kvalitet. 

Hva er det som gjør at noen prosjekter lykkes mens andre ikke, selv om forutsetningene tilsynelatende er like? 

Tidligere var det mye ufullstendig informasjon fordi en manglet data. Selv om det nå er mer tilgjengelig informasjon, er det ikke nødvendigvis enklere å ta gode beslutninger og valg. Vi bruker for mye tid på å lete etter svar, i stedet for at informasjonen vi trenger er lett tilgjengelig og synliggjør konsekvenser. Vi jobber for informasjonen, heller enn at informasjonen jobber for oss. 

1662006602815

Vi har sett prosjekter som har lykkes med en «lappeplanlegging» og oppfølging av planen printet på veggen. Samtidig har vi sett andre som også har benyttet samme metode, støtte av dyktige og erfarne eksperter, som ikke har lykkes med samme tilnærming. Det samme har vi også sett i prosjekter som har benytte teknologi som hjelpemiddel. Noen lykkes, mens andre ikke. Det har sannsynligvis vært nesten like mange måter og tilnærme seg oppgaven på som prosjekter.

Så er det tilfeldigheter og flaks som avgjør om en lykkes? 

Vår erfaring er at styring av fremdrift handler 80% om menneske og 20% om verktøy (teknologi og metode). Selv om verktøyet tilsynelatende «bare» står for 20% er det svært viktige. Når verktøyene vi benytter ikke støtter måten vi ønsker å jobbe på, må vi bruke største delen av vårt fokus og ressurser på å få verktøyene til å fungere. Dette går da på bekostning av å lede menneskene. Når verktøyet spiller på lag, opplever vi at vi klarer å legge bedre planer, får bedre eierskap og bedre forutsigbarhet i gjennomføringen av planene. 

Samtidig endrer også teknologien metodene våre. Om vi kun digitaliserer dagens metoder og prosesser, vil det være begrenset hvor mye bedre resultater vi klarer å skape. Diskusjonene om hva som skal tilpasses hva, gjør at det blir utfordrende å vite hvordan vi skal sette opp et prosjekt for suksess. Det er mange hensyn å vurdere og alternativene er nesten ubegrenset.

life@site

Vi mener at den beste måten å tilnærme seg dette er å benytte metodikken Virtual Design & Construction (VDC) kombinert med Last Planner System ®. 

Dette er bakgrunnen for at vi blant annet jobber med teknologien life@site. For å ha teknologi som støtter måten vi ønsker å jobbe på, slik at vi kan bruke mest av fokuset og ressursene våre på menneskene. life@site kan du lese mer om på våre nettsider.

Erfaringsdeling

Vi får mange spørsmål fra prosjekter om hjelp og det er mange av de samme spørsmålene som går igjen. Så fremover vil vi prøve å dele av våre gode og dårlige erfaringer på hva som vi opplever fungerer. Vårt ønske er at dette kan være praktiske og konkrete ressursers som er til hjelp for andre som jobber med fremdriftsstyring og som kan kjenne på noen av de samme utfordringene som oss.

Takk til

En spesiell takk til Kruse Smith, Skanska, Veidekke og Statsbygg for at dere har gått foran og villig delt erfaringer og læring med oss og resten av bransjen.

Ta gjerne kontakt om dere også har innspill til temaer dere kunne tenke dere å lese om.

Jon Sakarias Liknes, 452 08 227 / jsl@veni.no