Skip to content
shutterstock_681206938-weboptimized
9 min read

Hvorfor er digitalisering viktig i en vanlig norsk bedrift?

Den digitale utviklingen i samfunnet skaper utfordringer for mange bedrifter, både i forhold til konkurranse og operasjonell drift.

Digitalisering er derfor avgjørende av flere ulike årsaker, og i denne artikkelen får du vite hvorfor. Vi diskuterer de positive følgene av digitalisering, i tillegg til risikoen ved å ikke følge med i utviklingen.

Last ned sjekkliste

 

Store fordeler med å digitalisere

Digitalisering er når digitale verktøy ikke lenger bare er en mer eller mindre tilfeldig støtte til virksomheten, men blir en kritisk del av hvordan virksomheten fungerer.

Det er de store trendene i samfunnet med internett i spissen; hvor rask og overveldende tilgang til informasjon, produkter og tjenester har forandret kunder, partnere og myndighetenes forventinger og krav. I tillegg er kundenes stemme blitt forsterket av sosiale medier og annen digital kommunikasjon.

McKinsey gjennomførte i 2021 en undersøkelse hvor de ser på hvor viktig digitalisering er for en bedrifts forretningsstrategi og konkurransedyktighet.

Undersøkelsen viser at:

 • 64% mener at de trenger nye digitale forretningsmodeller for å være lønnsomme etter 2023.
 • Kun 11% tror at deres nåværende forretningsmodell vil være økonomisk levedyktig etter 2023.

Det er tydelig at bedrifter vet at digitalisering er viktig. Men hvilke fordeler får du ved å digitalisere virksomheten?


Det er tre viktige områder hvor digitalisering kan bidra til alle virksomheter:

 • Effektivitet – gjøre ting på smarte og godt tilpassede måter (frigjøre tid og kapital)
 • Attraktivitet – vise tidsriktige og velfungerende løsninger med høy verdi til kunder, partnere, ansatte, og bidra positivt til rekruttering og tilgang til kompetanse
 • Nye muligheter – utvikle nye produkter, tjenester, markeder og hele løsninger


Disse tre områdene vil sammen være drivende for:

 • Økt konkurransekraft
 • Justert omsetning, kostnader, inntjening, marginer og verdiskaping
 • Jevnere kontantstrøm og likviditet (tilgang på kapital)
 • Muligheten til innovasjon


I tillegg vil nye krav til etterlevelse og oppfølging bli lettere:

 • Transparens og sporbarhet / åpenhet
 • Sikkerhet og risiko
 • Bærekraft (sosial, økonomisk og miljø)
 • Personvern (GDPR)
 • Tilpasninger til internasjonale krav / taksonomi

 

Les også: Hvordan stoppe 98% av cyberangrep mot din bedriftHva risikerer du ved å ikke følge utviklingen?

Faren ved å ikke bli med på digitaliseringen er at du ikke vil kunne måle deg med konkurrenter som har digitalisert. Historien om Blockbuster er et godt eksempel på hvordan det kan gå.

Blockbuster var et selskap som i 1999 hadde 9 000 butikker, 84 000 ansatte og 65 millioner registrerte brukere. De leide ut videofilmer på videokassetter og DVD-plater og la etter hvert til musikk og videospillutleie.

I løpet av ett år tjente selskapet, bare på bøter til kunder som leverte sent tilbake til butikk, $800 mill (omkring 7,9 milliarder kr). 10 år senere var selskapet borte.

Hovedårsaken til at Blockbuster forsvant var Netflix og fremveksten av internettbaserte strømmetjenester, i tillegg til gjeld. Netflix ble stiftet i 1997 og var i starten en e-postbasert utleietjeneste av VHS-er og DVD-er. Netflix ble en stor konkurrent til Blockbuster, som omkring 1999 avslo å kjøpe Netflix for $50 mill.

Nå er riktignok ikke dette mellomstore, norske bedrifter, men er likevel et godt eksempel på hva som kan skje dersom du ikke følger med i tiden.

 

Hvor starter man?

Se nøye på prosessene du har i selskapet ditt, og se dem i sammenheng med virksomheten. Å digitalisere en dårlig eller utdatert prosess kan rett og slett føre til at ting blir tyngre og mer krevende. Dette er ofte en av hovedårsakene til at digitaliseringsprosjekter ikke går som planlagt.


Pass på å inkludere alle som påvirkes av endringene og hold hele virksomheten informert.


A. Søk svar på noen spørsmål: (Hvorfor endre? Og for hvem?)

 • Hvilke prosesser eller oppgaver vil frigjøre tid? Rutineoppgaver, gjentagende oppgaver, tungvinte eller omfattende prosesser?
 • Hvilke flaskehalser eller begrensninger har dere? Tenk gjennom dine relevante områder for virksomheten: Innkjøp, logistikk, produksjon, vedlikehold, personal/HR, partnere, kommunikasjon, salg/marked, leveranser, kundeoppfølging, støtte, lover/regler m.fl.
 • Hvordan er kundeopplevelsen / kundereisen til dem som handler med virksomheten din?
 • Hva er forventingene hos kunder, leverandører, ansatte, partnere og myndigheter?


B. Lag en plan (Hva? Hvordan? Når?)

 • Grupper beslektede prosesser i et initiativ og gi initiativet eget navn. Lag gjerne flere initiativ
 • Se igjennom hvert initiativ og sett opp aktiviteter som er nødvendige
 • Prioriter initiativene
 • Plasser initiativene på en tidslinje, gi dem en dato for når de skal være gjort


C. Skaff deg det du trenger

 • Skaff deg oversikt over kostnader og sett av midler til gjennomføring
 • Midlertidig kompetanse og kapasitet for å støtte kartlegging, planlegging og gjennomføring
 • Oppdater kompetansen internt og juster eventuelt kravene til kompetanse hos partnere
 • Etablere avtaler for drift av løsninger og verktøy som ikke er en del av din egen kjernevirksomhet


D. Sett i gang med gjennomføring - helst ett initiativ om gangen


E. Feire hver gang et initiativ er gjennomført


F. Lær av hva som ble gjort og gjør endringer og start neste initiativ

 

Les også: Hva er din bedrifts sikkerhetsscore? 

 

Konklusjon

Fordelene med å digitalisere er mange, og resultatene av å ikke følge med kan være avgjørende for bedriftens fremtid. Det er viktig å se digitalisering i sammenheng med behovet for kontinuerlige endringer for å være best mulig posisjonert for å vinne kundenes kjøpsbeslutninger.

Ved å ha på plass gode rutiner, gode planer og strategier for endring, setter det deg og selskapet i stand til å handle på en kontrollert måte.

Du er også da langt på vei godt rustet for innovasjon; for selv å drive nyskaping som kan bringe deg og selskapet til nye høyder for inntjening og ansvarlighet.

Digitalisering er rett og slett avgjørende for om bedriften skal overleve.

Last ned sjekkliste