Skip to content
Føniks prosjekt
5 min read

'Prosjekt Føniks' levert på tid og budsjett ved bruk av VDC

Byggebransjen digitaliseres stadig, blant annet ved hjelp av VDC. VDC (Virtual Design and Construction) er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter, hvor samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser skal gi bedre forståelse av et byggeprosjekt. 


Liv Agather Backer, Christian Bolstad, Helge Mæhle og Johnny Rimestad Sætre, 4 av 12 ansatte i i VDC-teamet til Veni, kunne høsten 2021 levere et vellykket prosjekt for Norsk Kylling – «Prosjekt Føniks». 


Leverte på tid og budsjett 

Norsk Kylling skulle ha et nytt produksjonsanlegg på Orkanger på 40.000m2. Prosjektet ble igangsatt i 2017, mens VDC-teamet var ansatt i et annet firma. 70-80% av prosjektet ble gjennomført der, før de tok med seg prosjektet inn i Veni. 


Prosjektet ble ferdigstilt 4 år etter oppstart, og leverte både innen tid og budsjett. Prosjektevalueringen i etterkant konkluderte med at disse resultatene ikke kunne vært oppnådd uten å bruke VDC som verktøy. 


Resultatene og virkningen ved å bruke arbeidsflytene og teknologien i VDC-filosofien har fanget mye oppmerksomhet og har blant annet blitt presentert på Den Kloke Teknologi og CIFE Summer Program

Norsk-Kylling,-utsnitt-nytt-anlegg


Litt om BIM og VDC

BIM (Building Information Modeling) som verktøy i byggeprosjekter ble vanlig for omtrent 10 år siden. Dette endret hverdagen i prosjektene – plutselig ble det tydeligere hva som skulle bygges. Det ble mulig å hente ut mer informasjon enn bare tegninger og dokumenter, samtidig som nye verktøy krevde andre metoder enn de man var vant med. 


VDC ble utviklet av CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) ved Stanford University. VDC-teamet som nå er en del av Veni deltok på deres VDC sertifiseringsprogram i 2015. 


For å slutte sirkelen hadde teamleder Johnny Rimestad Sætre gleden av å holde en gjesteforelesning ved Stanford Online, hvor «Prosjekt Føniks» brukes som en case study i opplæringsprogrammet om VDC. 


Suksessen med Føniks viktig for bransjen

Resultatene og evalueringen i etterkant av «Prosjekt Føniks» viser hvor viktig VDC er for byggebransjens fremtid. Med VDC, i tillegg til rådgivere med relevant erfaring, skapes verdi gjennom samarbeid mellom mennesker hvor teknologien er en naturlig del av verktøysettet.  


Veni har i dag et av landets ledende fagmiljøer innen gjennomføring av VDC i prosjekter. I dag bruker vi våre VDC-ferdigheter i Freys Batterys visjonære Giga Arctic-prosjekt. Vi ser frem til å jobbe med dem i deres søken etter å dekarbonisere transport- og energisystemer med rene battericeller. 

 

Har du spørsmål om VDC? Ta kontakt med:

Johnny Rimestad Sætre, VDC, tlf: 419 31 151 e-post: jrs@veni.no

Kristin S. Frafjord, leder Bygge Smart, tlf: 481 41 513 e-post: ksf@veni.no

 

Abonner på Fremtidsfeeden