Skip to content
Kvist Veni samarbeid v1
5 min read

Kvist og Veni inngår partnerskap for å få fart på digitalisering av BREEAM.

Kvist har inngått et partnerskap med Veni - som allerede leverer teknologi, samt rådgivnings- og bærekraftstjenester til bygg og eiendom. Målet er nå at det skal være enkelt å ha høye miljøambisjoner i nye og eksisterende bygg.

Kvist leverer en plattform for planlegging, gjennomføring og forvaltning av miljøsertifiseringen BREEAM for bygg og eiendom. Veni tar nå i bruk plattformen til miljøstyring og oppfølging i egne prosjekter, og blir med dette en av Kvists største kunder. Samtidig vil Veni ta en aktiv rolle i videreutvikling av plattformen.

Veni har en visjon om å bygge for fremtiden, og kombinerer fagkunnskap og teknologi for å skape kundeverdi. Et partnerskap med Kvist for digitalisering av BREEAM er i tråd med denne visjonen, og selskapets strategi. Veni har bidratt på mange nasjonale prosjekter de siste årene hvor teknologi kombineres med bærekraft. Veni spilte blant annet en viktig rolle i utviklingen av Innoasis, et rehabiliteringsprosjekt eid av Smedvig, som nylig vant Storebrand Eiendoms Bærekraftspris. Les mer: https://www.estatenyheter.no/smedvig-eiendom/smedvigs-innoasis-vant-storebrand-eiendoms-baerekraftspris/383038.

Vil øke antall BREEAM bygg.
BREEAM er verdens ledende miljøsertifiseringssystem for bygg, og er et viktig verktøy for å jobbe systematisk med miljø og møte stadig strengere krav i forbindelse med bærekraftsrapportering og taksonomi. I tillegg til å redusere klimaavtrykket til bygget kan BREEAM gi bedre finansieringsmuligheter (grønne lån), tiltrekke bedre leietakere og senke driftskostnader. Derfor vil BREEAM kunne bidra til å gi investorer og utviklere bedre avkastning på egenkapitalen i tiden som kommer.

Sammen deler selskapene ambisjonen om å øke bransjens evne til bærekraftig omstilling, og vil gjennom partnerskapet kombinere kompetanse og teknologi for å øke antall BREEAM-bygg i landet.

- Dette partnerskapet vil komme bransjen til gode, da vi nå får mulighet til å dra nytte av Venis ekspertise på miljø og BREEAM i større skala. Bærekraftige bygg kan være vanskelig og krevende, men med rett kompetanse og fokus behøver det ikke være mer krevende enn vanlige bygg. Veni er engasjerte og ambisiøse, og har mye erfaring fra BREEAM-prosjekter. Sammen kan vi hjelpe enda flere bygg til å ta gode og bærekraftige valg, sier Fabian Utigard, daglig leder i Kvist.

- Vi har fulgt utviklingen til Kvist helt fra start, og er imponerte over hva de har fått til. Plattformen svarer på flere sterke behov vi har internt, og som vi ser ute i prosjektene til våre kunder. Miljø må bli enkelt og forståelig for alle involverte parter, og digitalisering spiller en viktig rolle i nettopp dette. Videre gjør teknologien oss i stand til å fange opp viktig data fra byggene, som gjør at vi kan lære og forbedre oss. Vi gleder oss til å ta del i digitaliseringen av BREEAM, sier Vilde Eikeskog, fagleder bærekraft for forretningsenheten Veni Bygge Smart.

Om Kvist
Teknologiselskapet Kvist leverer en plattform for planlegging, gjennomførelse og forvaltning av miljøsertifiseringen BREEAM. Systemet deres brukes av store kunder i Norge og Sverige. Blant kundene er DNB, NCC, Stor-Oslo Eiendom, Veni, Ferd, ØM Fjeld og Veidekke. For mer informasjon: https://kvistsolutions.no/.

Bildetekst:
Fra venstre: Fabian Utigard, daglig leder i Kvist med Vilde Eikeskog, fagleder bærekraft i Veni Bygge Smart.