Skip to content
Hege-Aasbo
3 min read

Hege Aasbø i Veni nå sertifisert revisor i BREEAM In-use

Med over 10-års erfaring med bygg-sertifiseringer bak seg, er Aasbø nå også sertifisert revisor for BREEAM In-use - en internasjonal miljøsertifiseringsordning for eksisterende bygg.

Aasbø mener at vi kun ser starten på en økt bruk av BREEAM In-use. - Etter å ha jobbet med BREEAM sertifisering av nye bygg over flere år nå, er det klart for meg at In-use kommer for fullt. Markedet etterspør dokumenterte miljøytelser i bygg, blant annet for å være i samsvar med EU’s taxonomi for bærekraftige investeringer, sier Aasbø.

Økt eiendomsverdi og reduserte driftskostnader.
Et BREEAM In-use-sertifisert bygg gir eierne god kunnskap og kontroll på byggenes ytelser, og også indikasjoner på hvor forbedringer kan gjøres. Slik kan de oppnå økt verdi og reduserte driftskostnader, lavere energiforbruk og lavere miljøbelastninger.

– BREEAM sertifiseringer gjør bærekraft mer konkret og peker på handlingsmuligheter for forbedringer. BREEAM-sertifiseringer har på mange måter bidradd til å endre byggebransjen i Norge. Ved å stille krav til dokumenterte miljøytelser, har vi fått muligheter for å faktisk velge de beste alternativene, og virkeliggjøre de ambisjonene som byggherrene har. Dette er noe jeg brenner for. Å gi konkrete og dokumenterbare miljøtiltak, legger Aasbø til.

Veni kan både være rådgivere og nå også revisor for BREEAM In-use prosjekter. Venis oppgaver er å bidra til at byggeierne forstår hvilke krav som stilles, og hvordan kravene skal oppfylles og dokumenteres. – Som revisor er jeg opptatt av at prosjektene skal lykkes med de ambisjonene de har, samtidig som de får en uavhengig vurdering av bygget sitt. Jeg ønsker også å sy sammen rapporter og dokumentasjonen på en slik måte at det også kan inngå som en del av byggets øvrige dokumentasjon, for framtidige leietakere og eiere.

Om BREEAM In-use
BREEAM In-Use (BIU) er et internasjonalt verktøy og sertifiseringssystem for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg. Det er Building Research Establishment (BRE) i England som eier og forvalter ordningen. De håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use-bygg. Sertifiseringen er delt inn i 9 miljøkategorier med to evalueringsdeler – eiendom og forvaltning/ledelse. Det er mulig å få et sertifikat for hver del. 

Interessert i å vite mer om BREEAM, ta kontakt med Hege for en prat.

Epost: hea@veni.no 

Hege 5