Skip to content
Kristin Bygge Smart (002)
6 min read

I kryssilden mellom bærekraft, teknologi og byggebransje

Man trenger ikke være klarsynt for å forstå hvilke trender og drivere som vil prege byggebransjen fremover; det snakkes om bærekraft og digitalisering i alle kanaler.

For ett år siden nå, tok jeg et personlig verdivalg og hoppet av byggentreprenør-karusellen for å starte som leder for avdeling Bygge Smart i Veni.

Hva er Veni?

Det er nesten lettere å si hva Veni ikke er. Veni er ikke et vanlig rådgiver- eller prosjektadministrasjonsselskap, vi er ikke entreprenør og vi er ikke et vanlig teknologiselskap.

Vi i Bygge Smart har plassert oss med begge beina midt mellom bransjer og roller, og ser det som vår oppgave å være det lille tannhjulet som kan settes inn for å gi ekstra moment til endringsprosessene i byggebransjen. Ved å kombinere bærekraftskompetanse og byggfaglig kunnskap med teknologikompetanse, skal vi skape ekstraordinær verdi for kunden, oss selv og verden. Intet mindre.

Hvordan synes jeg det går?

På mange områder opplever vi stor utvikling og gode resultat. I romjulen hadde Stavanger Aftenblad en artikkel med en oversikt over de største pågående byggeprosjektene i regionen. Her leverer Veni tjenester i 9 av 11 prosjekt.

Økende aktivitet, spesielt innen bærekraftsrådgivning, planlegging og styring av prosjekt og industriell prosessBIM, gjør at vi til tider ikke har nok hoder og hender til å ta på oss alle forespørslene. Her er digitaliseringspotensialet stort; kan vi automatisere eller fjerne deler av prosessene? Slike spørsmål stiller vi oss hele tiden.

På andre områder går det fortsatt ganske trått. Lave marginer i entreprenørbransjen gjør at investerte kroner snus både en og to ganger. Her møtes noe kulturell skepsis og hverdagen på bunnlinja, med ønske om å jobbe mer fremtidsrettet. Man trenger helst se effekt umiddelbart.

Så har vi kron-eksemplene – der fagkunnskap og digitalkompetanse går opp i en høyere enhet, synergiene slår oss i bakken og gir uttellingen vi drømmer om.

Den store blanke digitaliseringsknappen finnes ikke.

«Jeg er så lei av glatte teknologi-selgere som ringer meg for å selge meg en programvare som skal revolusjonere hverdagen vår, og så har de ikke snøring om hva det går i», sukket entreprenørlederen i et møte jeg hadde med ham. Det kan jeg forstå. En lønnsom utnyttelse av digitale verktøy, krever nye måter å jobbe på – rett og slett nye prosesser. Dette er hardt arbeid og må masseres inn steg for steg, og gjennom hele verdikjeden. Det er verdien man ønsker å skape som må være utgangspunktet i tilnærmingen, ikke digitalisering i seg selv. Og så må vi huske at dette er en bransje med lange prosesser.

Mange tenker at yngre generasjoner kommer til å fikse dette – de er født digitale. Det er nok mye rett i det, men vi trenger å starte med strukturene nå, med de som i dag er kjernen i bransjen vår og som har tung fagkompetanse.

For oss som jobber med bygg og eiendom i Veni, er «Høyt presterende bygg» en rettesnor. Gjennom våre tjenester i byggets livsløp, bygger vi erfaringsdata og optimaliserer byggene rundt fire knagger; byggbarhet, bærekraft, bruk og drift.

Da sier det seg selv at man ikke kan «rygge» gjennom prosessene og ta det som det kommer. Hva byggets ytelse skal være (f.eks. hvilke miljøsertifikater som skal oppnås), hvordan bygget skal fungere og driftes må være utgangspunktet for planlegging og så må informasjon, prosesser og organisasjon koordineres etter dette. Nøkkelen er integrasjon.

Optimist eller pessimist for bransjen?

Optimistisk realist, tror jeg treffer best.

Bærekraftsbølgen skyller allerede over oss, og også vår bransje jobber nå på spreng med å tilpasse oss en ny hverdag.

Digitaliseringen i vår bransje er fortsatt ung. Jeg tror vi snart ser tilløp til ketchup-effekt når det gjelder bruk av digitale verktøy og prosesser i byggebransjen, etter noen famlende år.

Bevisene og suksesshistoriene vil komme, økt lønnsomhet vil etter hvert materialisere seg område for område, og vi vil etter hvert lure på hvordan vi i alle dager klarte å holde hjulene i gang uten effektive, digitale verktøy.

Har din bedrift lyst å høre mer? Ta kontakt med Kristin Stømer Frafjord - Leder Bygge Smart:
T: 481 41 513
E: ksf@veni.no