Skip to content
standardnorge
5 min read

De tekniske byggestandardene må digitaliseres og bli gratis

Alle i byggebransjen kjenner byggteknisk forskrift TEK17. Denne inneholder de tekniske kravene som vi må følge for at et bygg skal oppføres lovlig i Norge. Disse forskriftene finner du gratis tilgjengelig hos direktoratet for byggekvalitet her: 

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/

Men selv om TEK17 er fritt tilgjengelig består den av henvisninger til andre standarder hvor detaljene i de tekniske kravene er beskrevet i detalj og disse standardene må du kjøpe fra Standard Norge på www.standard.no.  

I praksis er det derfor Standard Norge som forvalter forskriftene vi skal bygge etter og dessverre er måten dette blir gjort på en katastrofe. Det gjelder både hva det koster og hva du får for pengene.

For å kjøpe alle de byggtekniske standardene i TEK 17 må du laste ned 116 forskjellige standarder til en pris på kroner 121 535,-

Dette er meningsløst mye penger. 

Etter å ha lastet ned en standard som pdf - dokument har du kun lov til skrive den ut på papir. Du har ikke lov til å lagre den som en fil på din egen pc. PDF dokumentet er ogs  

La meg gjenta dette i tilfelle du tror du leste feil. 

  • Du må skrive den ut på papir 
  • Du får ikke lov til å lagre dokumentet på din egen pc 

 Hvis du ikke tror meg så kan du jo sjekke kjøpsbetingelsene her: 

https://www.standard.no/nettbutikk/kjopshjelp/ 

Kjære Norsk Standard. Dette er meningsløst. 

Konsekvensen av dette er i praksis at standardene som brukes i byggebransjen ikke blir lest og brukt i stor nok grad. Selv om mange firmaer i anleggsbransjen kjøper standarder er disse så utilgjengelige at de ikke blir lest og brukt. 

Så kan vi jo spørre oss: Hvor mange kjøper disse standardene? 

I fjor hadde Standard Norge salgsinntekter på over 147 millioner kroner ifølge proff.no. Nå vet jeg ikke hvor mye av dette som kommer fra salg av standarder som er knyttet til TEK17, men la oss for moro skyld leke litt med dette tallet. 

Det er ifølge statistisk sentralbyrå litt over 11 000 firmaer med flere enn 4 ansatte i bygg og anleggsbransjen. La os oss anta at halvparten av salgsinntektene til Standard Norge ble brukt på TEK17 standardene. (Gjetting) Det vil i så fall si at hvert firma i gjennomsnitt brukte litt over 50 kroner på norske standarder i fjor. Eller for å si det på en annen måte: I gjennomsnitt kjøper et firma i bygg og anleggsbransjen en Norsk Standard hvert 20. År. 

 Måten TEK17 og de norske standardene forvaltes på er et stort problem som må løses.  Dette går ut over kostnadene og kvaliteten til byggene og er åpenbart en medvirkende årsak til den dårlige produktiviteten i næringen.  

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/produktivitsfall-i-bygg-og-anlegg 

 Her må Direktoratet for byggkvalitet og Digitaliseringsdirektoratet gå sammen og få plass løsninger og systemer som gjør at alle kan få tilgang til å bruke standardene effektivt og billig. 

For det første må standardene bli gratis. Vi kan ikke la tilgangen til Norske lover og forskrifter koste hundretusener av kroner. 

For det andre må Norsk Standard digitaliseres.  Som minimum må standardene bli søkbare på tvers av standardene. Digitaliseringen må også gjøre standardene tilgjengelig med API-er slik at standardene kan kobles inn i andre digitale verktøy for prosjektering, bygging og drift av byggene.